U bent hier:  TPEdigitaal » Archief  » 2008 jaargang 2(1)  »

Een afwegingskader voor marktwerking in semi-publieke sectoren

Delroy Blokland


Dit artikel bespreekt de verschillende wijzen waarop in (semi-) publieke sector de werking van het marktmechanisme kan worden nagebootst: prestatievergelijking, prestatiecontracten, aanbesteding en vraagsturing. Door verschillende sectoren af te lopen worden concrete voorbeelden gegeven van deze vormen van (quasi-) marktwerking en een afwegingskader ontwikkeld om vast te stellen welke vorm van marktwerking in welke sector het best tot zijn recht komt.

Artikel (PDF)