U bent hier:  TPEdigitaal » Archief  » 2008 jaargang 2(1)  »

Netwerkconcurrentie en toegangsregulering in de telecommunicatiesector

Michiel Bijlsma en Machiel Van Dijk


De markt voor telecommunicatie in Nederland verandert. De verschillen tussen de voormalige kabel- en telefonienetwerken verdwijnen langzamerhand. Regulering van de telecommunicatiemarkt staat voor de uitdaging zich aan te passen aan deze veranderende marktomstandigheden. De centrale vraag in dit artikel luidt: hoe zou toegangsregulering van de telecommunicatiemarkt eruit moeten zien als netwerken en diensten geconvergeerd zijn? Onze belangrijkste conclusie is dat toetreding ook zonder toegangsregulering plaats zal vinden, ongeacht de aard van de concurrentie op retailniveau. Concurrentie om marktaandeel op wholesaleniveau leidt vervolgens tot lage toegangstarieven. In een wereld met volwassen concurrentie tussen de twee netwerken kan de overheid toegangsregulering daarom heroverwegen.

Artikel (PDF)