U bent hier:  TPEdigitaal » Archief  » 2008 jaargang 2(1)  »

Meten en geweten in de gezondheidseconomie

Peter Kooreman


Hoeveel zijn we bereid te betalen om een mensenleven te redden? Is het verantwoord om een te vroeg geboren baby voor 600.000 euro in leven te houden als je voor hetzelfde bedrag 6.000 mensen met een HIV-besmetting een jaar lang AIDS-remmers kunt geven? Ongemakkelijke vragen als deze moeten gesteld en beantwoord worden om goede beleidskeuzes te kunnen maken. Alleen wanneer de kosten en baten van zorg (en dus de prestaties van zorgaanbieders) worden gemeten, kunnen gewetensvolle afwegingen worden gemaakt. Zorgvuldig meten vereist een investering in de opbouw van een data-infrastructuur, waarbij informatie over gezondheidsverbeteringen op patiënt-niveau zijn gekoppeld aan financieel-economische over de zorginstelling. Informatie over prestaties van zorgaanbieders is voor een zorgconsument niet voldoende om goede keuzes te kunnen maken. Even belangrijk is informatie over gezondheidsrisico's en het effect van preventie. Die informatie moet makkelijker beschikbaar worden gemaakt en dient meer kwantitatief van aard te zijn. Verzekeraars, zowel binnen de zorg als daarbuiten, moeten wettelijk worden verplicht om in advertenties kwantitatieve informatie te verschaffen over de kans dat verzekerde risico's optreden.

Artikel (PDF)