U bent hier:  TPEdigitaal » Archief  » 2008 jaargang 2(2)  »

Survival of the Greenest

Jeroen van den Bergh, Albert Faber, Annemarth Idenburg en Frans Oosterhuis


De evolutionair-economische theorie biedt een kader waarmee technologische ontwikkelingen kunnen worden begrepen en de vormgeving van innovatie- en transitiebeleid kan worden geëvalueerd. Het Nederlandse energie-innovatiebeleid bevat verschillende elementen die in de lijn liggen van een evolutionair-economische benadering, maar daarbij gaat het vooral om concepten die geen spanning opleveren met het bevorderen van doelmatigheid op korte termijn. Om de gewenste overgang naar een duurzame energievoorziening te realiseren, kan beleid diversiteit stimuleren en de selectieomgeving beïnvloeden. Een zekere mate van verspilling op korte termijn is daarbij onvermijdelijk, ten gunste echter van een innovatieve dynamiek op de langere termijn.

Artikel (PDF)