U bent hier:  TPEdigitaal » Archief  » 2009 jaargang 3(3)  »

Onderbenutting van mbo'ers nuttig op de arbeidsmarkt?

Johan Coenen, Cö, Frank rvers, Didier Fouarge, Christoph Meng en Annemarie Nelen


Uit dit artikel blijkt dat overscholing of onderbenutting vaak een kwestie is van allocatie op de arbeidsmarkt. Deze blijkt weliswaar in eerste instantie verkeerd lijkt te zijn ('mismatch'), maar is uiteindelijk toch efficiënt is als men rekening houdt met het gebrek aan werkervaring van schoolverlaters en jongeren, of met de geringere capaciteiten of ambities van onderbenutte werkenden. Zij die formeel (qua opleiding) onder hun niveau werken en overschoold lijken te zijn, kunnen gegeven hun capaciteiten en preferenties toch op hun plek zijn. Het verschijnsel onderbenutting of overscholing heeft dus een nuttige functie op de arbeidsmarkt.

Artikel (PDF)