U bent hier:  TPEdigitaal » Archief  » 2011 jaargang 5(3)  »

Economische regulering van luchthavens: de gevalstudie Brussels Airport Company

Franziska Kupfer, Hilde Meersman, Ton Pauwels, Els Struyf, Eddy Van de Voorde en Thierry Vanelslander


Deze bijdrage analyseert de wetenschappelijke literatuur rondom de economische regulering van luchthavens en past deze toe op Brussels Airport Company (BAC). Het blijkt, dat de hoeksteen waarop de huidige regulering van BAC is gebouwd ter discussie staat. BAC kan op geen enkel ogenblik gebruik maken van marktmacht die gepaard gaat met een 'natuurlijk monopolie'. Er is zelfs geen evidentie voor het bestaan van een natuurlijk monopolie. Aan de andere kant is er ook geen twijfel dat toezicht op BAC noodzakelijk blijft, zij het dat de regulering op een andere wijze moet worden ingevuld.

Artikel (PDF)