U bent hier:  TPEdigitaal » Archief  » 2013 jaargang 7(3)  »

Maatschappelijk gemotiveerd beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen

David Hollanders, Sijbren Kuiper en Natascha van der Zwan


Reeds enige jaren staat maatschappelijk gemotiveerd beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen in de belangstelling van toezichthouder, pers, politiek en pensioenfondsen. De hoofdvraag is of deze fondsen meer dan thans moeten en mogen beleggen op grond van doelstellingen die niet uitsluitend op financieel rendement zijn gericht. Wij laten in dit artikel zien dat maatschappelijk gemotiveerd beleggingsbeleid naar de huidige wetgeving in ruime mate toelaatbaar is, doch enkele strenge door Europese regulering ingegeven grenzen kent. Voorts blijkt dat maatschappelijk gemotiveerd beleggen niet steeds efficiënt is. Voorwaarde voor efficiëntie is dat het beleggingsbeleid overeenkomt met voorkeuren van deelnemers, of positieve externe effecten heeft. Uit de bespreking van casus in Duitsland en de Verenigde Staten volgt dat maatschappelijk gemotiveerd beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen verder ontplooid kan worden.

Artikel (PDF)