U bent hier:  TPEdigitaal » Archief  » 2010 jaargang 4(4)  »

Diefstal als nare verrassing: de gedragseconomie van diefstalpreventie

Ben Vollaard


Preventiegedrag van potentiële slachtoffers van diefstal wijkt sterk af van wat het rationele keuzemodel voorspelt. Dit artikel geeft aan dat preventiegedrag beter is te begrijpen vanuit de psychologische en gedragseconomische literatuur. Veel is nog onbekend, want nooit onderzocht. Wel lijkt het er op dat mensen systematische fouten maken bij het nemen van preventiemaatregelen. Als dat inderdaad het geval is, dan heeft dat belangrijke implicaties voor het criminaliteitsbeleid.

Artikel (PDF)