U bent hier:  TPEdigitaal » Huidige Nummer  »

Themanummer: Gezondheid, gedrag en prikkels
2017 jaargang 11(2)

Inhoudsopgave 11(2)

TPEdigitaal 2017 jaargang 11(2) pagina i-ii
Artikel (PDF)

Colofon

TPEdigitaal 2017 jaargang 11(2) pagina iii-iv
Artikel (PDF)

Inleiding Themanummer: Prikkels, Gezondheid en Gedrag

Nynke de Groot en Aenneli Hommes-Houkes

TPEdigitaal 2017 jaargang 11(2) pagina 1-5
Artikel (PDF)

Prikkels voor gezond gedrag: een overzicht van theoretische kaders

Mareen Bastiaans en Hans van Kippersluis

TPEdigitaal 2017 jaargang 11(2) pagina 6-21
Samenvatting | Artikel (PDF)

Nudging in de gezondheidszorg: zachte heelmeesters?

Peter Kooreman en Rik Dillingh

TPEdigitaal 2017 jaargang 11(2) pagina 22-35
Samenvatting | Artikel (PDF)

De meting van maatschappelijke voorkeuren voor gezondheid(szorg) vanuit gedragseconomisch perspectief

Arthur Attema

TPEdigitaal 2017 jaargang 11(2) pagina 36-48
Samenvatting | Artikel (PDF)

Nieuwe Ziektewet leidt tot snellere uitstroom uit ziekte

Marloes Lammers, Lucy Kok, Caren Tempelman en Robert Scholte

TPEdigitaal 2017 jaargang 11(2) pagina 49-63
Samenvatting | Artikel (PDF)

Leidt premiedifferentiatie voor werkgevers tot minder arbeidsongeschiktheid?

Nynke de Groot en Pierre Koning

TPEdigitaal 2017 jaargang 11(2) pagina 64-82
Samenvatting | Artikel (PDF)

Arbeid, gezondheid en geluk van oude mensen

Jan van Ours

TPEdigitaal 2017 jaargang 11(2) pagina 83-99
Samenvatting | Artikel (PDF)

Gehele editie 11(2)

TPEdigitaal 2017 jaargang 11(2) pagina 1-99
Artikel (PDF)