Nederlands landschap met molen

Call for Papers

De economische effecten van migratie en demografie

TPEdigitaal is van plan in maart 2022 een themanummer uit te brengen over de economische effecten van migratie en demografie.

Migratie naar ons land heeft een structureel karakter, concludeert de WRR in een recent rapport over migratiebeleid. Sinds 2015 ontvangt Nederland gemiddeld meer dan 200 duizend migranten per jaar. De vraag is wat de gevolgen zijn migratie voor de economie en de maatschappij. Zo verandert de samenstelling van de bevolking. Er is met andere woorden een relatie tussen migratie en demografie die gevolgen kan hebben voor vergrijzing en de kosten van gezondheidszorg.

TPEdigitaal nodigt auteurs uit een voorstel in te dienen voor artikelen over onderwerp op het vlak van migratie en demografie. Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

  • Relatie tussen migratie en arbeidsmarkt
  • Relatie tussen migratie en demografie
  • Kosten en baten van migratie
  • Kosten en baten van migratiebeleid
  • Demografie en openbare financiën

We verwelkomen het hele jaar door tevens spontane kopij. Meer informatie over het insturen van artikelen vindt u op de pagina auteursinstructie.

U kunt uw bijdrage tot 15 december sturen naar redactie@tpedigitaal.nl