Regio en Ruimte

Regio en Ruimte

2016 jaargang 10(2)

Inhoudsopgave 10(2)

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina

Artikel PDF

Colofon

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina

Artikel PDF

Inleiding: Ruimte en economie, nu en in de toekomst

Leeflang, Hans; Raspe, Otto

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 1-5

Artikel PDF

Nederland in 2050: Waar wonen en werken we?

Zwaneveld, Peter; Ritsema van Eck, Jan; Gemeren, Joost van; Gerwen, Olav-Jan van

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 6-22

Samenvatting | Artikel PDF

Veranderde verhoudingen op de Nederlandse woningmarkt

Conijn, Johan; Rouwendal, Jan; Schilder, Frans

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 23-41

Samenvatting | Artikel PDF

Toenemende kantorenleegstand: over divergentie tussen de gebruikers en beleggers

Buitelaar, Edwin; Dongen, Frank van

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 42-53

Samenvatting | Artikel PDF

Nederlandse grensregio s en de glazen muur met Duitsland en Belgie

Bos, Frits; Hogervorst, Wouter

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 54-74

Samenvatting | Artikel PDF

De opkomst van de oude stad

Marlet, Gerard

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 75-88

Samenvatting | Artikel PDF

Hoogopgeleiden als motor voor stedelijke groei: historie, toekomst en beleidsimplicaties

Groot, Henri de; Ossokina, Ioulia; Teulings, Coen

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 89-103

Samenvatting | Artikel PDF

Arbeidsmobiliteit, skill-gerelateerdheid en stedelijke innovatie

Oort, Frank van; Weterings, Anet; Nedelkoska, Ljubica; Neffke, Frank

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 104-121

Samenvatting | Artikel PDF

Ruimtelijk-economische effecten van investeringen in transportinfrastructuur

Hoogendoorn, Sander; Maarseveen, Raoul van; Romijn, Gerbert

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 122-134

Samenvatting | Artikel PDF

Het meten van effecten van investeren in bereikbaarheid: lessen voor beleid en onderzoek

Gelauff, George; Wortelboer-van Donselaar, Pauline

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 135-148

Samenvatting | Artikel PDF

Decentralisatie en schaalvergroting van het openbaar bestuur

Allers, Maarten

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 149-162

Samenvatting | Artikel PDF

De economie van het ruimtelijk ordeningsbeleid

Koster, Hans

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 163-176

Samenvatting | Artikel PDF

Gehele editie 10(2)

TPEdigitaal 2016 jaargang 10(2) pagina 1-176

Artikel PDF