Nederlands landschap met molen

Tijdschrift voor Politieke Ekonomie: Jaargang 1979, nr 1

1979 jaargang 3(1)

Een verkenning van het technologie- en innovatiebeleid in Nederland in de jaren '70

John Hagedoorn

TPE 1979 jaargang 3(1) pagina 6-36

Artikel PDF

Ekonomische krisis en krisistheorie - een kritisch overzicht van recente Westduitse literatuur

Jörg Goldberg

TPE 1979 jaargang 3(1) pagina 37-56

Artikel PDF

Partijkontrole en overheidsbeleid

Corina van Arnhem en Hans Keman

TPE 1979 jaargang 3(1) pagina 57-86

Artikel PDF

Ideologie en politiek in 'Kapitalisme en burgelijke staat'

Tim Flesseman

TPE 1979 jaargang 3(1) pagina 87-102

Artikel PDF

Ekonomen tegen Bestek '81

H. Oostendorp

TPE 1979 jaargang 3(1) pagina 103-108

Artikel PDF

Boekbespreking Macht in overvloed Ontwikkeling in het Joegoslavische arbeidszelfbestuur. Dr. R.M. Boonzajer Flaes. Alphen aan de Rijn, 1978

Rob Boonzajer Flaes

TPE 1979 jaargang 3(1) pagina 109-111

Artikel PDF