Nederlands landschap met molen

Tijdschrift voor Politieke Ekonomie: Jaargang 1985, nr 2

1985 jaargang 9(2)

De noodzakelijke vernieuwing van het sociaal-demokratische model

Jacques Delors

TPE 1985 jaargang 9(2) pagina 9-23

Artikel PDF

Een maakbare samenleving

Wim Kok

TPE 1985 jaargang 9(2) pagina 24-34

Artikel PDF

Opties voor een Europese ekonomische politiek

Angus Maddison

TPE 1985 jaargang 9(2) pagina 35-40

Artikel PDF

Technologische ontwikkeling en ekonomische politiek

Karl George Zinn

TPE 1985 jaargang 9(2) pagina 41-44

Artikel PDF

Drie stappen voor een nieuwe sociaal-ekonomische politiek

Egon Matzner

TPE 1985 jaargang 9(2) pagina 45-48

Artikel PDF

Kernproblemen van progressief ekonomisch beleid. Samenvatting van een debat tijdens de TPE studiekonferentie over De maakbaarheid van de samenleving op 25 oktober 1985

Aansluitend op de inleidingen van Jacques Delors, Wim Kok, Angus Maddison, Karel Georg Zinn & Egon M

TPE 1985 jaargang 9(2) pagina 49-55

Artikel PDF

De perspektieven voor een gekoördineerde expansie in Europa

Ludo Cuyvers

TPE 1985 jaargang 9(2) pagina 56-66

Artikel PDF

Kantoorautomatisering en de kwaliteit van beeldschermarbeid

Frank Pot

TPE 1985 jaargang 9(2) pagina 67-87

Artikel PDF

SDI en de beperkte spin-off van militaire R&D

Joachim Eisbach en Rainer Rilling

TPE 1985 jaargang 9(2) pagina 88-101

Artikel PDF

Ekonomische hervormingen in China

Ruud Knaack

TPE 1985 jaargang 9(2) pagina 102-121

Artikel PDF

Kansen voor arbeidstijdverkorting

Peter van den Besselaar en Aad Ruiter

TPE 1985 jaargang 9(2) pagina 122-130

Artikel PDF

Bespreking van T. Huppes, Een nieuw ambachtelijk elan

Meindert Fennema

TPE 1985 jaargang 9(2) pagina 131-133

Artikel PDF