Nederlands landschap met molen

Tijdschrift voor Politieke Ekonomie: Jaargang 2006, nr 3

2006 jaargang 27(3)

'Zachte' beleidseffecten in maatschappelijke kosten-baten-analyses: hoe kan het beter?

Carl Koopmans

TPE 2006 jaargang 27(3) pagina 4-19

Artikel PDF

Natuurwaardering: méér dan CVM

Elisabeth Ruijgrok

TPE 2006 jaargang 27(3) pagina 20-36

Artikel PDF

Kanttekeningen bij het gebruik van contingent valuations in maatschappelijke kosten-batenanalyses

Herman Stolwijk

TPE 2006 jaargang 27(3) pagina 37-51

Artikel PDF

De betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de CV methode in het Nederlandse waterbeleid

Roy Brouwer

TPE 2006 jaargang 27(3) pagina 52-65

Artikel PDF

Marktactiviteiten niet de oplossing voor publiek falen

Raymond Gradus

TPE 2006 jaargang 27(3) pagina 66-81

Artikel PDF

Hybridisch Institutionalisme: een synthese van institutionele theorieën

Antoon Spithoven

TPE 2006 jaargang 27(3) pagina 82-87

Artikel PDF