Arbeid en migratie

Arbeidsmarkt, ongelijkheid en de crisis

Salverda, Wiemer

Velen delen het gevoel van toenemende ongelijkheid, of liever ongelijkheden zoals ik verderop uitleg. De OECD vroeg dringend aandacht voor dit onderwerp in het rapport Growing Unequal. Dat gaf aan dat in 18 van de 22 landen, inclusief Nederland, de ongelijkheid sinds de jaren tachtig toenam. De vraag is wat dit in het bijzonder voor de arbeidsmarkt betekent, met speciale aandacht voor de huidige economische situatie. Ik bespreek achtereenvolgens de arbeidsmarkt, de ongelijkheid, en dan de crisis. Voor de arbeidsmarkt gaat het om structurele veranderingen over de afgelopen vijftig jaar; voor de ongelijkheid in verband met die veranderingen de laatste dertig jaar; voor de Financiële Crisis de laatste drie jaar, in de wetenschap dat een gunstige afloop niet in zicht is.