Arbeid en migratie

Arbeidsmigratie en de daarmee gepaard gaande gezinsmigratie naar Nederland

Jennissen, Roel

Na de uitbreiding van de EU in oostelijke richting, is arbeidsmigratie weer helemaal terug op de politieke en maatschappelijke agenda. Sinds 2007 is arbeidsmigratie zelfs weer voor het eerst sinds ruim 30 jaar het belangrijkste migratiemotief van niet-Nederlanders die naar Nederland migreren. Het doel van dit artikel is om met behulp van inzichten uit de literatuur een beschouwing te geven van de meest waarschijnlijke ontwikkelingen in de arbeidsmigratie en de daarmee gepaard gaande gezinsmigratie richting Nederland in de eerste helft van de 21e eeuw. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidsmigratie van hoog- en laagopgeleiden. Ook worden er in dit artikel beleidsopties aangedragen om de toekomstige arbeidsmigratie richting Nederland letterlijk en figuurlijk in goede banen te leiden.