Crisis en inkomensverdeling, macro-economie in historisch perspectief

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering

Mulder, Machiel

Dit artikel is de rede die door de auteur is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de Faculteit Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen op 11 maart 2014. In deze rede laat de auteur zien dat het reguleren van energiemarkten te vergelijken is met een balanceringsact: de overheid moet balanceren tussen verschillende belangen en heeft daarbij te maken met onzekerheden omtrent de gevolgen van haar beslissingen.