Woningmarkt

Bedrijf in de buurt

Marlet, Gerard

Wat is het belang van bedrijvigheid in de wijk voor de leefbaarheid? Om die vraag te beantwoorden is de bedrijfsdynamiek in de wijk in verband gebracht met de ontwikkeling van de leefbaarheid. Van de drie mogelijke positieve effecten van bedrijvigheid in de wijk op leefbaarheid is er maar een aan te tonen. Extra werk in de wijk heeft nauwelijks effect op de werkloosheid in die wijk zelf, en daardoor ook niet op de leefbaarheid. De vermeende ontmoetingsplekfunctie van bedrijven in de wijk is eerder negatief dan positief, omdat winkelcentra en cafés als hangplek voor overlastveroorzakende jongeren fungeren. Alleen van de sociale functie van kleine ondernemers en winkeliers in de wijk gaat een gunstig effect uit op de leefbaarheid.