Luchtvaart en evaluaties

Belastingen in de luchtvaart

Kolkman, Joost; Zuidberg, Joost

Luchtvaart levert een belangrijke bijdrage aan de economie, maar gaat gepaard met negatieve externe effecten. Een deel van de politiek en de maatschappij pleit voor de internalisatie van deze externe effecten. Prijsmaatregelen die internalisatie mogelijk maken zijn onder andere het invoeren van een vliegbelasting, een emissieheffing of een emissiehandelssysteem. Bij de invoering van dergelijke maatregelen is het van belang om goed te kijken naar de effecten op de concurrentiepositie van de sectorpartijen en op de welvaart van de Nederlandse consument.