Digitale economie: twee mensen die op hun telefoon kijken.

De culturele dimensie van cryptovalutahandel

Hanna Deleanu, Femke van Esch en Rients Galema

Cryptovaluta vormen een bedreiging voor gevestigde financiële instellingen, doordat zij een potentieel efficiënter alternatief voor geldtransacties bieden. Daarnaast worden ze gebruikt door anti-overheidsbewegingen en zijn ze een lucratief instrument voor financiële speculatie. In veel landen wordt in cryptovaluta gehandeld, maar hoe vaak dit voorkomt varieert sterk per land. In dit artikel onderzoeken we of culturele waarden, zoals gemeten door Hofstede, de mate van cryptovalutahandel kunnen verklaren. Hiervoor gebruiken we een paneldataset met volumes en aantallen cryptovalutabeurzen per land voor 27 landen van 2015 tot 2018. We laten zien dat landen die relatief hoog scoren op de culturele waarden machtsafstand en individualiteit meer cryptovalutabeurzen hebben en grotere volumes verhandelen. Verder vinden we dat landen die relatief hoog scoren op onzekerheidsvermijding, minder cryptovalutabeurzen hebben.