Economisch denken in beweging

De globalisering van de economische wetenschap, of het verdwijnen van de Nederlandse econoom

Dalen, Harry van; Klamer, Arjo

Na de publicatie van ons boek De Telgen van Tinbergen in 1996 is veel veranderd in de wereld van Nederlandse economen. De Amerikanisering die we toen reeds opmerkten bij de jongere generatie heeft zich doorgezet. Dit blijkt uit het beleid aan Nederlandse universiteiten, met veel nadruk op internationale publicaties en uit de meer nadrukkelijke aanwezigheid van Nederlandse economen in het internationale circuit, zowel in de vakbladen als in conferenties. Maar alle inzet heeft nog niet geleid tot topprestaties en het herleven van de tijden van Tinbergen, Koopmans en Theil. Een directe consequentie van de Amerikanisering is een afnemende belangstelling van academische economen voor beleid. In dat opzicht is de traditie die Tinbergen vestigde voorbij.