Flexibiliteit en zekerheid: een nieuwe balans

De Nederlandse Ondernemerschap paradox

Stam, Erik

In de afgelopen 20 jaar is het aantal nieuwe bedrijven en zelfstandig ondernemers enorm toegenomen in Nederland. Deze ondernemerschapsrevolutie is mede mogelijk gemaakt door overheidsbeleid. De Nederlandse economie is dynamischer geworden, met veel meer toetredende en uittredende bedrijven, en Nederland is zeker geen kartelparadijs meer. Ook heeft de groeiende groep zelfstandigen zonder personeel voor flexibeler arbeid gezorgd, en heeft ze als een buffer gefungeerd tegen hoogoplopende werkloosheid. Met innovatie heeft dit niet veel te maken. De toename van ondernemerschap ging niet gepaard met een toename van innovatie: de Nederlandse ondernemerschap paradox. In dit artikel wordt uiteengezet hoe ondernemerschap wordt beïnvloed door arbeidsmarktregulering, met name op het gebied van werknemersbescherming, sociale zekerheid en werkgeversbescherming. Ook wordt de categorie van ondernemende werknemers toegelicht. Ten slotte worden de beleidsimplicaties besproken voor zelfstandig ondernemerschap, innovatie, en ondernemend gedrag van werknemers.