Natuur, Conjunctuur, Bankkapitaal

De niet voorspelde crisis

Jong, Jasper de; Verbruggen, Johan

Het CPB en andere ramingsinstanties hebben de kredietcrisis en de ongekende krimp van de Nederlandse economie in 2009 niet tijdig zien aankomen. De fundamentele oorzaak is gelegen in de wijze waarop bij het opstellen van een raming met risico's wordt omgegaan. Een economische raming is geen berekening van de verwachte waarde, maar van de meest waarschijnlijke uitkomst. Daarnaast ontbreekt in tijden van crisis elk referentiekader. De kans dat het CPB en andere ramingsinstanties ook een volgende financiële crisis niet adequaat zullen voorspellen, is groot. Een voorspeller van macro-economische kortetermijnontwikkelingen die het tegendeel beweert, belooft teveel; een afnemer die het tegendeel eist, vraagt teveel.