Energiebeleid, duurzaamheid en groene groei

De opgaven en kansen van Conference of Parties 2015 in Parijs

Hof, Andries; Vuuren, Detlef van; Elzen, Michel den; Roelfsema, Mark

Voor het halen van de tweegradendoelstelling met een meer dan gemiddelde kans moeten de toekomstige mondiale cumulatieve CO2-emissies tot zo'n 1000 Gt worden beperkt. Dit niveau wordt waarschijnlijk al voor 2040 overschreden met huidig klimaatbeleid. Uitstel van actie tot 2030 betekent dat emissies nog sterker moeten dalen in de periode erna dan in het geval van onmiddellijke actie. Dit is alleen mogelijk met grootschalige toepassingen van maatregelen die tot negatieve CO2-emissies leiden, waaronder herbebossing en met name bio-energie in combinatie met CO2-afvang en -opslag. Interessante opties op korte termijn zijn (ambitieuzere) doelen voor hernieuwbare energie, het verbeteren van de energie-efficientie van de gebouwde omgeving, het terugdringen van fluorkoolwaterstoffen en standaarden voor brandstofverbruik in transport, omdat ze aansluiten bij nationale prioriteiten van veel landen.