De verzorgingsstaat kent zijn grenzen

Harrie Verbon

Dit artikel bespreekt het rapport “Grenzeloze Verzorgingsstaat”. De hoge migratiekosten die dit rapport berekent, zijn deels het gevolg van de gebruikte ‘dynamische methode’. Deze methode neemt, onder meer, aan dat de huidige slechte economische resultaten van sommige migrantengroepen zich over lange perioden bestendigen. Dat er sprake is van toenemende integratie onder migranten wordt onderbelicht. De feitelijke kosten van sommige migrantengroepen zijn echter ook hoog en structureel. Het zou beter geweest zijn als het rapport zich beperkt had tot deze feitelijke kosten in plaats van de nadruk te leggen op de presentatie van hypothetische kostenconstructies die door opinie- en beleidsmakers niet werden geaccepteerd.