Financiele dienstverlening, pensioen en rechtvaardigheid

Is doelmatigheid te rijmen met rechtmatigheid? Een systeemontwerp

Wolfson, Dik

De economische theorie analyseert doelmatigheid in het omgaan met schaarste, maar politici willen ook weten wie daar beter of slechter van worden. Dit artikel slaat een brug tussen een waarderingsvrije analyse van een optimale allocatie en normatieve overwegingen omtrent een rechtvaardige verdeling, in een systeemontwerp dat politici bij de les houdt.