Duidelijkheid over pensioenen

Casper van Ewijk

Het regeerakkoord kiest een duidelijke koers voor de toekomst van het pensioenstelsel. Ondanks het uitblijven van het SER-advies pakt de nieuwe regering het laatste grote hervormingsdossier voortvarend aan. In 2020 moet de doorsneesystematiek in de aanvullende pensioenen zijn afgeschaft en wordt er ruimte gemaakt voor een nieuw stelsel gebaseerd op persoonlijke pensioenvermogens. Deze hervorming moet zorgen voor een toekomstbestendige tweede pijler. De eerste pijler van de AOW is al eerder toekomstbestendig gemaakt door koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting. In dit beleid ten aanzien van de AOW komt geen verandering.