Regeren, parkeren en re-integreren

Economische diplomatie opent deuren in niet-OESO-landen

Creusen, Harold; Lejour, Arjan

Bedrijven hebben vaak moeite om nieuwe buitenlandse markten aan te boren. Niet alleen handelstarieven en producteisen belemmeren de toetreding, maar ook onzekerheden over marktcondities, distributie en overheidsbureaucratie. Uit Nederlandse handels- en bedrijfsgegevens blijkt dat (startende) exporteurs eerst op kleine schaal en naar slechts enkele buurlanden exporteren om risico's te beperken. Als bedrijven succesvol zijn, vergroten zij hun buitenlandse afzet en zoeken zij verder gelegen bestemmingen op. Economische diplomatie van de Nederlandse overheid kan bedrijven hierbij ondersteunen. Handelsmissies bieden startende exporteurs een helpende hand bij het betreden van buitenlandse markten. Daarnaast vergroten buitenlandse handelsposten de kans om markten in niet-OESO-landen te betreden.