Veilingen  en aanbestedingen

Een alternatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse van het organiseren van de Olympische Spelen in Nederland in 2028

Nooij, Michiel de

In 2016 besluit de Nederlandse regering over het uitbrengen van een bid voor de Olympische Spelen van 2028, en is het debat hierover nu reeds gestart met een verkenning maatschappelijke kosten-batenanalyse (VMKBA). Met informatie uit de VMKBA en met een intensiever gebruik van de wetenschappelijke literatuur laat dit artikel zien dat de waarschijnlijke netto contante waarde - 4,0 miljard euro is. De bandbreedte om deze schatting is ruim: van - 10,3 tot 2,0 miljard euro. De kosten voor de overheid liggen daar boven: het overheidssaldo is waarschijnlijk - 10,0 miljard euro en varieert tussen - 16,1 en
- 5,4 miljard euro. Economisch gezien is het organiseren van de Olympische Spelen niet gunstig.