Woningmarkt

Een integrale hervorming van de woningmarkt

Goudswaard, Kees; Selm, Alexandra van; Achterberg, Niels; Berge, Henriette ten

Integrale hervormingen zijn nodig om de Nederlandse woningmarkt goed te laten functioneren. Toepassing van een viertal uitgangspunten (meer marktconformiteit, beperking financiële risico's, neutraliteit tussen huren en kopen, en garanties voor lagere inkomensgroepen) mondt uit in voorstellen voor de koopmarkt, de huurmarkt en de woningcorporaties. De hervormingen zouden zeer geleidelijk moeten plaatsvinden - met een termijn van dertig jaar - om de woningmarkt zo min mogelijk te verstoren.