Flexibiliteit en zekerheid: een nieuwe balans

Een perspectief op de balans in flexibiliteit

Verhulp, Evert

Dit artikel bespreekt enkele ontwikkelingen sinds de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid in 1999. Recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld de toe-name van het aantal zzp'ers en het payrolling, nopen tot herziening van delen van het ontslagrecht.