Pensioenen

Een sociologisch perspectief op langer werken

Henkens, Kene

De voorliggende rede werd door mij uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Pensioensociologie aan de Universiteit van Tilburg op 10 december 2010.