Besluitvorming, financialisering en sociale ongelijkheid

Financialisering en economische groei

Klundert, Theo van de

Efficiente financiele bemiddeling bevordert de economische groei. Rent extraction door de financiele sector in de VS op basis van marktmacht en asymmetrische informatie verhoogt de kosten van financiele dienstverlening en zet de economische expansie onder druk. Het relatief hoge rendement van investeringen in de financiele sector verleidt andere ondernemingen om kernactiviteiten te vervangen door investeringen in financiele activa. Daarbij komt dat maximalisatie van aandeelhouders waarde impliceert, dat projecten worden gescreend op basis van rentier opportunity cost. Al met al, is er sinds de deregulering in de jaren tachtig van de vorige eeuw sprake van financialisering van de economie, waarbij relatief minder liquide, maar wel productieve investeringen, worden geweerd. Een dergelijke ontwikkeling blijft niet beperkt tot de VS. Econometrisch onderzoek laat zien, dat het traditionele positieve verband tussen financial development en economische groei in de ontwikkelde landen niet langer geldt.