Regeren, parkeren en re-integreren

Het effect van het verplicht eigen risico

Oortwijn, Wija; Thio, Vincent; Wilkens, Mathijn

Eigen betalingen in de gezondheidszorg leiden tot een financieringsverschuiving van publiek naar privaat gefinancierde zorg en beïnvloeden de vraag naar zorg. Een analyse van declaratiegegevens van verzekeraars via een natuurlijk experiment toont aan dat het in 2008 ingevoerde verplicht eigen risico een negatief gedragseffect onder verzekerden veroorzaakt. Het effect ligt tussen - 2,6 en - 7,3 procentpunt, wat een zorgmijding tussen de 275 en 772 miljoen euro teweeg brengt. Naast dit effect is er sprake van een financieringsverschuiving van 1,26 miljard euro. De invoering van een verplicht eigen risico van 150 euro leidt in totaal tot een besparing van minimaal 1,5 miljard euro aan publieke middelen