Arbeidsparticipatie

Hoe helpen we langdurig werklozen aan een baan

Inge Groot

Nederland kent bijna een miljoen mensen die wel willen werken, maar dit nu niet doen. Hun arbeidsmarktenkansen verslechteren met het verstrijken van de werkloosheidsduur. Er wordt dan ook veel gedaan om deze mensen zo snel mogelijk naar een baan te begeleiden. In dit artikel laat ik zien dat het meest geschikte re-integratie-instrument afhangt van iemands potentiële verdiencapaciteit. Met meer aandacht voor deze verdiencapaciteit kan het onbenutte arbeidspotentieel op een effectievere manier worden aangeboord.