Stratenmaker aan het werk

Laagopgeleiden vaker aan het werk, maar wel op laagbetaalde en flexibele baan

Paul de Beer

Onder invloed van globalisering, technologische ontwikkeling en de verzwakking van nationale instituties neemt de ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen hoog- en laagopgeleiden toe, zo wordt in veel recente literatuur gesteld. In dit artikel wordt onderzocht of de verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden op de Nederlandse arbeidsmarkt in de afgelopen decennia inderdaad zijn toegenomen. Hierbij worden vier aspecten van de arbeidsmarktpositie geanalyseerd, namelijk het al dan niet hebben van werk, werkloosheid, een flexibel dienstverband en laag loon. Als rekening wordt gehouden met de invloed van andere persoonskenmerken, blijken de opleidingsverschillen ten aanzien van werk en werkloosheid niet groter te zijn geworden, maar het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden ten aanzien van de kans op flexibel werk en op een laag loon is wel toegenomen.