Arbeidsparticipatie

Maatschappelijke participatie bij ouderen

Nancy Hoeymans

De arbeidsparticipatie van ouderen moet omhoog, aldus de Commissie Arbeidsparticipatie. Dit is niet alleen goed voor de samenleving, ook voor de ouderen zelf. Ouderen zijn immers gezond en werken betekent een maatschappelijke bijdrage leveren. Dit artikel laat zien dat Nederlandse ouderen actief en betrokken zijn bij de maatschappij. Deels via arbeid, maar veel vaker via vrijwilligerswerk, mantelzorg dan wel via meer persoonlijke vormen van participatie, als recreatieve en culturele activiteiten. Chronische ziekten komen echter veelvuldig voor bij ouderen en leiden tot een substantiële afname van zowel arbeids- als maatschappelijke participatie. Verder stelt de Commissie Arbeidsparticipatie dat de levensverwachting toeneemt en dat hiermee zou ook de pensioenleeftijd omhoog zou kunnen. De levensverwachting van Nederlanders neemt inderdaad toe, ook, zij het in mindere mate, op 65 jarige leeftijd. Echter, op deze leeftijd is de verwachting dat mannen en vrouwen slechts 4 respectievelijk 5 jaar doorbrengen zonder chronische ziekten. Bovendien zijn er verschillen in levensverwachting en gezonde levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleide ouderen.