Minithema: Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt

Macro-economische onbalans en herbalancering in de eurozone

Rodenburg, Peter

In de jaren na de invoering van de euro ontstonden grote macro-economische onbalansen in de eurozone waarbij de lopende rekening van verschillende eurolanden sterk uiteen ging lopen. Deze onbalansen wijzen op onvolkomenheden in de inrichting en werking van de muntunie. Economen en Europese beleidsmakers onderkennen in toenemende mate de potentieel ontwrichtende werking van deze onbalansen en trachten thans de onbalans in de muntunie te verminderen en het ontstaan van onbalansen in de toekomst te voorkomen.
Het doel van dit artikel is een overzicht te geven van de belangrijkste ontwikkelingen, ideeen, en beleidsmaateregelen omtrent macro-economische onbalansen in de eurozone. Daarnaast onderzoekt dit artikel welke landen de last van herbalancering dragen. Het artikel concludeert dat de door de Europese Unie genomen maatregelen weinig effectief zijn en niet bijdragen aan een meer symmetrische lastenverdeling in de eurozone. De overschotlanden, Duitsland en Nederland, dragen niet bij aan herbalancering en bemoeilijken aanpassing van het zuiden.