Karl Marx' Das kapital

Marx’ Kapitaal in Nederland: Een vertaal- en receptiegeschiedenis naar aanleiding van twee verjaardagen

Pepijn Brandon

2017 en 2018 waren respectievelijk het honderdvijftigste jaar sinds de publicatie van het eerste deel van Das Kapital, en het tweehonderdste geboortejaar van Karl Marx. Terwijl dit dubbele herdenkingsjaar van de belangrijkste criticus van het kapitalisme in veel landen werd gemarkeerd met publicaties, conferenties en tentoonstellingen, bleef het in Nederland bijzonder stil. Aan de hand van een vertaal- en receptiegeschiedenis van Marx’ hoofdwerk laat dit artikel zien, dat er wel degelijk een zelfstandige traditie van Kapitaal-studie bestaat in Nederland. Het artikel eindigt met een blik voorbij de twee herdenkingsjaren, met de vraag of er toekomst is voor Kapitaalonderzoek in Nederland.