Minithema: Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt

Mathiness of truthiness in de economische wetenschap

Verbon, Harrie

Paul Romer, grondlegger van de endogene groeitheorie, verwijt economen wiskunde te gebruiken om er academische politiek mee te bedrijven in plaats van er mee de economische wetenschap te dienen. Hij noemt dit mathiness. Zijn opvatting over wat het doel van, economische, wetenschap is, namelijk het bereiken van op consensus gebaseerde waarheid, is echter niet te handhaven. In de economie bestaat de waarheid niet; welk economisch model actueel is, is afhankelijk van plaats en tijd. Ook Romer s opvattingen over de link tussen theoretische variabelen en waarneembare verschijnselen is discutabel.