Arbeid en migratie

Meer of minder werken: heterogeniteit onder werkende vrouwen

Loog, Bart; Dohmen, Thomas; Vendrik, Maarten

Om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden vindt de overheid het wenselijk dat vrouwen in Nederland meer uren gaan werken. Dit artikel laat zien dat onder werkende vrouwen een aanzienlijke heterogeniteit bestaat met betrekking tot de gewenste verandering in het aantal betaalde arbeidsuren. Gemiddeld genomen willen vrouwen minder werken dan ze momenteel doen. Dit geldt vooral voor de hoger opgeleiden in de grotere banen. Hier staat tegenover dat vooral de lager opgeleiden in de kleinere banen en vrouwen die laag- en ongeschoolde arbeid verrichten gemiddeld meer willen werken. Het geven van een impuls aan de markt voor persoonlijke dienstverlening zou de participatie van beide groepen vrouwen kunnen doen toenemen.