Brede Welvaart

Monetaire waardering voor mantelzorg

Bernard van den Berg en Ada Ferrer-i-Carbonell

Wij presenteren de resultaten van de welzijnswaarderingsmethode om mantelzorg monetair te waarderen. Dit maakt het mogelijk om mantelzorg mee te nemen in economische evaluaties binnen de gezondheidszorg. Het buiten beschouwing laten van mantelzorg in kosten van ziekten studies kan leiden tot beleidsaanbevelingen die een deel van de zorg verplaatsen naar de private sfeer van zorgvragers. Methodologisch vernieuwend is dat wij welzijn op twee verschillende manieren meten en invloed hiervan op de waardering vaststellen. In de welzijnswaarderingsmethode wordt de monetaire waarde van mantelzorg bepaald door geluk als proxy voor welzijn te meten evenals inkomen en hoeveelheid verleende mantelzorg. Vervolgens wordt een regressieanalyse toegepast op een steekproef van mantelzorgers met geluk als afhankelijke variabele en inkomen en hoeveelheid mantelzorg als onafhankelijke variabelen. De monetaire waarde van mantelzorg is de marginale substitutievoet tussen het verlenen van extra mantelzorg en het ontvangen van extra inkomen. Resultaten laten zien dat het mogelijk is de monetaire waarde van mantelzorg te bepalen via de welzijnswaarderingsmethode. De monetaire waarde van mantelzorg ligt volgens deze welzijnswaarderingsmethode tussen de 9,30 en 10 euro per uur.