Themanummer: Gezondheid, gedrag en prikkels

Nieuwe Ziektewet leidt tot snellere uitstroom uit ziekte

Lammers, Marloes; Kok, Lucy; Tempelman, Caren; Scholte, Robert

Premiedifferentiatie in de Ziektewet zorgt ervoor dat uitzendkrachten sneller uitstromen uit de Ziektewet, maar niet dat zij minder vaak instromen in de Ziektewet. De eerstejaarsbeoordeling leidt ook tot een snellere uitstroom uit de Ziektewet, en een afname van de instroom in de WIA.