Brede Welvaart

Nutteloze trainingen of zinvolle investering?

Lucy Kok

Er wordt jaarlijks door UWV en gemeenten 2 miljard euro besteed aan re-integratie. Daarvan gaat 360 miljoen naar private re-integratiebedrijven. De re-integratietrajecten die private bedrijven inzetten voor hun klanten hebben een klein positief effect op de kans op werk. Is dit voldoende om de kosten van de trajecten terug te verdienen? Niet als je kijkt naar de besparing op de uitkeringslast. Maar de maatschappelijke baten zijn hoger dan alleen de besparing op de uitkeringen.