Veilingen  en aanbestedingen

Openbaar aanbesteden: Een vergelijking tussen procedures en technieken in Nederland en de rest van Europa

Canton, Erik; Bas, Patrick de; Meindert, Lars; Wagt, Maarten van der; Maasland, Emiel

In dit artikel onderzoeken we het gebruik van aanbestedingsprocedures en -technieken voor Europese aanbestedingen. Aan de hand van een vergelijking tussen Nederland en Europa wordt vastgesteld in welke mate er binnen Nederland bij aanbestedende diensten een voorkeur bestaat voor het gebruik van bepaalde procedures en technieken. Na correctie voor kenmerken van de aanbesteding wordt de openbare en niet-openbare procedure in Nederland relatief vaak gebruikt. Ook raamwerkcontracten kennen een relatief hoge mate van populariteit. Aan de hand van de geïdentificeerde voor- en nadelen van de verschillende procedures en technieken worden ideeën voor mogelijke verbeteringen aangedragen voor het Nederlandse aanbestedingsbeleid onder het huidige Europese raamwerk en de Nederlandse insteek voor herziening van Europese aanbestedingen.