Pensioenen

Pensioenen na de grote recessie: einde intergenerationele risicodeling?

Bonenkamp, Jan; Westerhout, Ed

Wereldwijd loopt het aandeel van collectieve defined-benefit pensioenen terug ten faveure van op individuele leest geschoeide defined-contribution pensioenen. Ook in Nederland is deze tendens zichtbaar: het belang van indexatiekortingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen waardoor pensioenen onzekerder zijn geworden. Met de omvorming van DB naar DC-regelingen dreigt echter een belangrijk wezenskenmerk van pensioenfondsen verloren te gaan, intergenerationele risicodeling. Dit artikel analyseert de betekenis van intergenerationele risicodeling in het algemeen en die binnen het Nederlandse stelsel van aanvullende pensioenen in het bijzonder. Het maakt een inschatting van de kosten en baten van intergenerationele risicodeling. De baten lijken groter dan de kosten. Het artikel verkent de implicaties hiervan voor het huidige pensioendebat