Woningmarkt

Planning van bedrijventerrein is niet gericht op vraag van bedrijven

Olden, Han

Uitgangspunt voor de planning en programmering van bedrijventerreinen is maximaal reserveren; naar behoefte aanleggen. Gezien de onzekerheden die zijn verbonden aan economische prognoses mogen ruimtereserveringen voor de lange termijn reservecapaciteit bevatten. Voorwaarde is wel dat de planologische realisatie is gebaseerd op de concrete vraag in de markt. Aan de hand van onderzoek naar het beleid voor bedrijventerreinen van het Rijk, de provincies en de gemeenten gaat dit artikel in op de vraag of dit principe in de praktijk invulling krijgt. De resultaten laten zien dat van aanleggen naar behoefte geen sprake is. De planologische realisatie is gebaseerd op de vaak ruime planningsopgave voor de lange termijn. Hierdoor is een omvangrijk aanbod aan bouwrijpe grond ontstaan, dat in de huidige periode van laagconjunctuur moeilijk afzetbaar is.