Economisch denken in beweging

Polderparade 2009

Maasland, Emiel

Voor het derde achtereenvolgende jaar de Polderparade in TPEdigitaal...een ware traditie! Lijstaanvoerder is, evenals voorgaande jaren, Lans Bovenberg (Universiteit van Tilburg en directeur Netspar). Met stip op twee staat Ruud de Mooij (CPB/EUR), een exponent van de nieuwe generatie economen. De top 5 bestaat verder uit gevestigde namen, namelijk Eric van Damme (UvT) op drie, Coen Teulings (CPB/UvA) op vier en Casper van Ewijk (CPB/UvA) op vijf. Hoogste nieuwkomer op plaats twaalf is, Wim Boonstra, chef-econoom Rabobank Nederland. Ten slotte: de Polderparade als mannenbolwerk lijkt zijn langste tijd te hebben gehad! Van de meest geciteerde economen in de Jaarlijst 2008 is maar liefst 26% vrouw.