Minithema: Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt

Regionaal economisch beleid voor een concurrerend Nederland

Jonkeren, Olaf; Raspe, Otto; Thissen, Mark; Dongen, Frank van

Nederlandse bedrijven krijgen meer en meer te maken met een internationaler competitief speelveld. Daarin lijkt de concurrentie zich niet zo zeer tussen bedrijven in verschillende landen af te spelen, maar juist tussen bedrijven in verschillende regio s. Er is een snelgroeiende literatuur die aangeeft dat zogenoemde agglomeratievoordelen, voordelen die voortvloeien uit een hoge dichtheid van banen en bevolking, steeds bepalender worden voor het economisch succes van veel regio s. In dat opzicht zijn de Nederlandse stedelijke regio s relatief klein waardoor ze ten opzichte van concurrerende regio s in het buitenland agglomeratiekracht missen. De vraag is of en hoe dit gebrek kan worden gecompenseerd. Op korte termijn zijn massa en dichtheid van regio s nauwelijks door beleid te beinvloeden. Zijn er dan misschien andere factoren die belangrijk zijn voor internationale concurrentiekracht. Het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL heeft hier onderzoek naar gedaan. De onderzoeksresultaten bieden handvatten bij het ontwikkelen van ruimtelijk economische strategieen waarmee het vestigingsklimaat van Nederlandse regio s kan worden verbeterd. Deze onderzoeksresultaten en enkele aanbevelingen voor het opstellen van dergelijke strategieen staan in dit artikel centraal.