Woningmarkt

Remgeldeffecten van het verplichte eigen risico in de ZVW

Douven, Rudy; Mannaerts, Hein

Ingezonden brief naar aanleiding van: "Is de Zorgverzekeringswet een succes?" in TPEdigitaal 4(1) pp. 1-24.